Geef bij elk antwoord een cijfer tussen de 1 en de 10.
Cijfer 1 = nooit, cijfer 10 = veel

1. Word je regelmatig benaderd om mensen te helpen?
2. Zijn er veel mensen die jouw telefoonnummer in hun mobiel hebben?
3. Word je gevraagd om mee te doen aan goede doelen?
4. Zien mensen je als een deskundige?
5. Verschijnt er wel eens iets over jou in de pers?
6. Vinden mensen op je website/blog/boekenkast waardevolle informatie?
7. Trek je positieve aandacht?
8. Nemen mensen jouw advies aan?
9. Voelen mensen zich door jou geïnspireerd?
10. Kennen mensen in je netwerk jouw ambities?

Jouw score is:

Wat betekent deze score voor jou?

Copyright TOL Design®